Strona główna

 
 

Misją NZOZ Konińskiego Centrum Zdrowia Psychicznego jest zapewnienie najwyższej jakości usług medycznych w zakresie psychiatrycznego lecznictwa ambulatoryjnego na terenie powiatu konińskiego i powiatów ościennych.
Naszym pacjentom pragniemy oferować usługi profesjonalne z zakresu profilaktyki, leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych świadczone przez życzliwy i kompetentny zespół terapeutów. Kwalifikacje i umiejętności naszego personelu są stale podnoszone poprzez szkolenia, kursy, specjalizacje i rozwój osobisty.
Współpracujemy z pacjentami i ich rodzinami w zakresie psychoedukacji.

 

INFORMACJA DLA PACJENTA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

Administratorem Państwa danych osobowych jest KONIŃSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO A.J. CZERNIAK Sp. J. z siedzibą przy ul. Spółdzielców 27, 62-510 Konin, tel. kontaktowy 632454710.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, d i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

Inspektorem Ochrony Państwa Danych Osobowych jest:

Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ul. Ostrowska 17 c, 62-420 Strzałkowo.

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych – e-mail: inspektor@osdidk.pl.

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 30 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji wskazanego wyżej celu.