O firmie

 
 

Konińskie Centrum Zdrowia Psychicznego jest firmą działającą w zakresie usług medycznych , specjalizującą się w psychiatrii i pomocy psychologicznej. Firma rozpoczęła działalność w styczniu 2009 i jest kontynuacją działającego wcześniej NZOZ Konińskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego ( 2001-2008).

Obecnie w strukturze Konińskiego Centrum Zdrowia Psychicznego mieszczą się Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychologiczna, Dzienny Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych a także gabinety prywatne.

Naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi . Pacjentom oferujemy pomoc psychiatryczną i psychologiczną udzielaną przez zespół wykwalifikowanych i życzliwych specjalistów.

Konińskie Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi także działalność edukacyjną dla młodych lekarzy szkolących się w ramach obowiązkowego stażu podyplomowego , a także dla pielęgniarek w ramach kursów specjalizacyjnych. W marcu 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Ochrony Zdrowia wpisał naszą przychodnię na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego w dziedzinie psychiatrii

Jesteśmy otwarci na rozwój, tworzenie nowych form współpracy z pacjentami i ich rodzinami ,a naszą największą wartością są ludzie , którym chcemy dawać wsparcie i przywracać nadzieję.