Zespół

 
 

lek. med. Jacek Czerniak - dyrektor KCZP.

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu . Pracując w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych  a następnie w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Od 1994 roku prowadzę Gabinet Prywatny , a od 1999 do 2008 prowadziłem również ze wspólniczką  niepubliczny zakład opieki zdrowotnej  świadczący usługi w zakresie  podstawowej opieki zdrowotnej . Od 2008 roku wraz z żoną lekarzem psychiatrą prowadzę podmiot leczniczy
o profilu świadczącym usługi  w zakresie opieki psychiatrycznej posiadający umowę z NFZ.
 
W roku 2004 ukończyłem studia podyplomowe “ Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Obecnie poza działalnością administracyjna pracuję przede wszystkim  z pacjentami ciężko chorymi  w hospicjum stacjonarnym  specjalizując się  w tej dziedzinie.
 
Po odbyciu szkolenia i stażu w Instytucie Ludzkiej Rozrodczości  w Omaha ( Nebraska) USA  uzyskałem tytuł konsultanta  medycznego
w Naprotechnology. Dzięki temu udzielam wsparcia małżeństwom z problemem niepłodności.

Od początku mojej pracy zawodowej  uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje
i zyskując nowe umiejętności.lek. med. Alina Czerniak - dyrektor do spraw medycznych KCZP specjalista psychiatra , psychoterapeuta.

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2000 roku zdałam egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia w dziedzinie psychiatrii. Ukończyłam też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „ zarządzanie w opiece zdrowotnej”, a w  roku  2011 ukończyłam  czteroletnie  podyplomowe  studia  psychoterapii  organizowane  przez  Polski Instytut Ericksonowski
w Łodzi. Od początku swojej pracy zawodowej związana jestem z lecznictwem ambulatoryjnym - Wojewódzka Przychodnia Zdrowa Psychicznego w Koninie, Koniński Ośrodek Zdrowia Psychicznego a obecnie Konińskie Centum Zdrowia Psychicznego. Uczestniczyłam w bardzo wielu konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą z dziedziny psychiatrii , interny, psychosomatyki, psychogeriatrii. Regularnie też uczestniczę w kursach psychoterapetycznych ( m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Kurs Terapii Systemowej, regularne superwizowanie procesów psychoterapetycznych). Szkolę lekarzy w trakcie obowiązkowego stażu cząstkowego z dziedziny psychiatrii.


lek. med. Kinga Ortac – specjalista psychiatra, psychoterapeuta.

Jestem  absolwentką   Akademii  Medycznej  w  Poznaniu. W 2008 roku zdałam egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia  z psychiatrii , a w roku 2011 ukończyłam czteroletnie  podyplomowe studia psychoterapeutyczne organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam również za granicą pracując w klinice chorób wewnętrznych oraz w klinice chorób psychosomatycznych. Pracowałam też w oddziale ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Psychiatrycznym w Kościanie oraz przez kilka lat na o ddz. odwykowym w szpitalu w Koninie. Od  kilku lat  zajmuje  się  opieką nad pacjentamiw ramach hospicjum. Od 2009 roku jestem związana z lecznictwem ambulatoryjnym.
W trakcie pracy zawodowej pogłebiam swoją wiedzę uczestniczac w licznych zjazdach, warsztatach i konferencjach z dziedziny psychiatrii
i innych obszarów medycyny. 

 

lek. med. Anna Mikołajczyk – lekarz psychiatra.

W 1996 r ukończyłam  studia medyczne  na Wydziale Lekarskim  Akademii Medycznej w Łodzi   . W 1998 roku zostałam zatrudniona  w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego  przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  w  Koninie , a od 1999 do 2007 roku w Oddziale Leczenia Uzależnień w WSZ w Koninie. W 2000 roku zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia z psychiatrii . W latach 2003-2005 pełniłam na na Oddziale Leczenia Uzależnień  obowiązki ordynatora . Od 2004 r do 2011 r, pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego “ Chiron”, a od 2009 r w Poradni leczenia Uzależnień w Kole . Od 2012 roku rozpoczęłam pracę w Konińskim Centrum Zdrowia   Psychicznego. Przez cały czas pracy zawodowej uczestniczę w licznych kursach , szkoleniach i konferencjach dokształcających z zakresu psychiatrii i dziedzin pokrewnych.Małgorzata Kubicka - psycholog.

Ukończyłam studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam Kurs Pomocy Psychologicznej . W pracy terapeutycznej łączę wiele nurtów i teorii, dostosowując je do potrzeb pacjenta. Najbardziej bliskie jest mi podejście humanistyczne, egzystencjalna i Gestalt. Zajmuję sie terapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz poradnictwem psychologicznym. Udzielam pomocy w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych, nerwicowych, adaptacyjnych i osobowości. Specjalizuję się w pokonywaniu kryzysów egzystencjalnych i sensu życia. Pracuje z pacjentami psychosomatycznymi i onkologicznymi. Prowadzę terapie par i małżeństw. Pomagam  osobom,  które  lepiej  chca radzić  sobie  z  uczuciami  lęku,  złości,  poczucia  własnej  wartości  oraz  tym,  którzy  nie  radza  sobie
w pracy, w domu na uczelni, poszukującymi własnej drogi. Wiedzę zdobytą podczas studiów uzupełniam uczęszczając na róznego rodzaju kursy
i szkolenia. Oprócz tego poddaje się stałej i obowiązkowej superwizji prowadzonych przeze mnie procesów psychoterapeutycznych. Każdy pacjent jest dla mnie niepowtarzalna osobą posiadająca potencjał do zmian. Uważam, że w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji warto poszukać rozwiązania. Lubię dobre książki i podróże. W wolnych chwilach fotografuję i oglądam filmy.

Danuta Żak – Grzechowska psycholog kliniczny

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia . W 1997 r. zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie psychologii klinicznej. W 2013 r. kończę  czteroletnie podyplomowe studia psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.. Uczestniczyłam w wielu kursach, szkoleniach , symopzjach naukowych, w tym odbyłam cykl szkoleniowy „Terapia rodzin” oraz staż w Oddziale Psychoterapii w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu. Bezpośredni po studiach rozpoczęłam pracę zawodową – najpierw w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Koninie , następnie w Konińskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego , a obecnie pracuję w Konińskim Centrum Zdrowia Psychicznego . Dodatkowo przez okres 10 lat prowadziłam Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie i Telefon Zaufania w Kazimierzu Biskupim udzialając wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce psychologicznej z uwzględnieniem testów psychologicznych . Głównym jednak obszarem mojej pracy jest wszechstronna pomoc psychologiczna – od wsparcia i interwencji kryzysowych po psychoterapię indywidualną , małżeńską i rodzinną. Przebieg prowadzonych przeze mnie psychoterapii jest poddawany regularnej superwizji. Bliskie mi są wartości chrześcijańskie , a w wolnym czasie radość sprawia mi rodzinne muzykowanie i leśne wędrówki z fotografowaniem przyrody.

Anna Rachubka – Furmańska – psycholog , psychoterapeuta.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie ukończyłam studia magisterskie na wydziale psychologii oraz studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka. Ukończyłam także Kurs Pomocy Psychologicznej oraz czteroletnia Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc  w  różnych  kursach,  m.in.  kurs  „ Jak pomagać  ofiarom  przemocy seksualnej”  organizoawny  przez  Niebieską  Linię.
W zawodzie pracuję od sześciu lat wykorzystując zdobytą wiedzę w pomaganiu ludziom. W pracy terapeutycznej najpierw skupiam się na relacji z pacjentem, a potem na rozwiązywaniu problemu.

 

Katarzyna Gąsior - Kulej – psycholog.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem w trakcie „Całościowego Szkolenia z Terapii Eriksonowskiej” prowadzonego przez Polski Instytut Eriksonowski.Ukończyłam Szkołę Racjonalnej Terapii Zachowań prowadzoną przez Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu, a także cykl szkoleniowy z „Terapii rodzin”. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracowałam w różnych środowiskach takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej, szkoły, instytucje wspierające rozwój osobisty. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz rodzinami. W pracy bliskie mi jest podejście eriksonowskie i systemowe, ale także inne podejścia pomagające w poszukiwaniu własnej drogi odkrywaniu mocnych stron, tego co w życiu ważne, wartościowe. Pracuję z osobami zmagającymi się z trudnymi doświadczeniami życiowymi, zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi oraz wspieram osoby poszukujące nowych dróg i celu w swoim życiu. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijam podczas szkoleń, konferencji. Pracę swoją poddaję regularnej superwizji. Prywatnie lubię podróżować, odkrywać dla siebie nowe miejsca i historie. Lubię tworzyć rękodzieło i pracować w ogrodzie.

Monika Potera – psycholog. (psychoterapeuta certyfikowany)

Monika Potera – mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w 2002 roku ukończyłam 5-letnie dzienne studia z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych. Odbyłam 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie oraz Oksford Cognitive Therapy Centre. W 2016 roku uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego nr 442 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia. Certyfikat jest uznawany przez NFZ. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (szkoła integracyjna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ognisko środowiskowe, ośrodek wsparcia z interwencją kryzysową), oraz osobami nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami w hospicjum. Aktualnie moja praca koncentruje się głównie na psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy z osobami cierpiącymi m.in. z powodu depresji, zaburzeń lękowych, stresu pourazowego, problemów w relacjach i zaburzeń osobowości. Prowadzę warsztaty psychologiczne (m.in. radzenie sobie ze stresem, asertywność; dla osób przeżywających żałobę). Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji.